On PREP แล้วทาน PROMPT ได้ไหม?

โดย Admin-Prompt TH บน September 23, 2022
ถ้ากำลังทาน PREP แล้วทาน PROMPT ได้ไหม?

เกริ่นก่อนเลยว่า PROMPT ไม่ใช่ยา แต่คือไฟเบอร์ที่จะเข้าไปปรับสมดุลของลำไส้ ดูดซับของเสียดังนั้น ดังเพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซึมที่ไม่จำเป็นของลำไส้ในทาน PROMPT หลังทาน PREP 2 ชัวโมงขึ้นไป เพราะมิฉะนั้น PROPMT จะเข้าไปรบกวนการดูดซึมของ PREP ทำให้ตัวยาออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ ดังนั้นจัดตารางการรับประมานทั้ง 2 อย่างดีๆ

ดังนั้น PROMP สามารถทานควบคู่ไปกับยาอื่นๆ ได้ไม่ใช่แต่เพียง PREP รวมไปถึงยาโรคประจำตัว ด้วยคุณสมบัติของ PROMPT ที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์และเป็นออแกนิค 100% ตัวไฟเบอร์เหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบหรือส่งเสริมอาการใดๆ ของโรคประจำตัว

สบายใจได้เลย เตรียมตัวให้พร้อมทั้ง PREP และ PROMPT เพราะกิจกรรมเราต้องมีทุกวัน พร่องไม่ได้

Prompt For Men ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากธรรมชาติ >> ลิงค์สินค้า
กลับหน้าแรก